CENÍK IZOLAČNÍCH SKEL

       CENÍK OPRACOVANÉHO A KALENÉHO SKLA

       OBCHODNÍ PODMÍNKY

   TECHNICKÁ DOKUMENTACE


Obsah

Všeobecné informace................................................................................................................. 1

Technický popis izolačního skla................................................................................................. 2

Technické údaje izolačních skel................................................................................................. 3

Ceník izolačních dvojskel.......................................................................................................... 4

Ceník ozdobných příček............................................................................................................ 5

Ceník ostatních skel................................................................................................................... 7

Ceník vrstvení a smaltování skel.............................................................................................. 16

Přirážka za nepravidelné tvary................................................................................................. 17

Ceník opracování..................................................................................................................... 18

Maximální rozměry kalených skel............................................................................................ 22

Bezpečnostní Tetra mříže......................................................................................................... 23

Doprava a skladování............................................................................................................... 25

Montážní podmínky izol. skel.................................................................................................. 26

Montážní podmínky izol. skel - způsoby zasklívání................................................................. 27

Montážní podmínky izol. skel -umístění podložek.................................................................. 28

Údržba skel.............................................................................................................................. 29

Náležitosti objednávky............................................................................................................ 30

Reklamační podmínky............................................................................................................. 31

Povolené odchylky, tolerance rozměrů.................................................................................... 34


Všeobecné informace

Charakteristika

Izolační skla jsou vyráběna osvědčenou technologií dvoustupňového těsnění (butyl, polysulfid nebo polyuretan).

Pro své vynikající vlastnosti (izolační, protihlukové, proti sluneční, reflexní, bezpečnostní) jsou v široké míře používány ve stavebnictví do oken, dveří a na celoskleněné fasády. V porovnání s jednoduchým zasklením umožňuje izolační dvojsklo snížení tepelných ztrát o 38% až 80% dle typu a provedení izolačního dvojskla.

Dodavatelské a obchodní údaje

Cena: - vypracování cenové nabídky do 48 hodin

ceny j sou stanoveny bez DPH

dopravné za zboží nad 25 000.- Kč (z ceníkových cen) zdarma do 100 km

Maximální vyrobitelný rozměr (dvojskla):             3500 x 2500 mm (nebo max. 200 kg)

Minimální vyrobitelný rozměr (dvojskla):                                                 350 x   200 mm

Maximální vyrobitelný rozměr (kalené sklo):            2100 x 4500 mm (v závislosti na ti. a typu

skla)

Minimální vyrobitelný rozměr (kalené sklo):                                             250 x   100 mm

(Dvojskla nad maximální a pod minimální rozměr nebo nad max. hmotnost - po dohodě s výrobcem)

pro dané izolační sklo je rozměr omezen velikostí a tloušťkou nejslabší tabule dle statických možností viz, tabulka doporučených max. rozměrů (str. 4)

Změny objednávek: po zaslání objednávky je možno provádět změny rozměrů a stornajen

s výslovným souhlasem naší firmy.

Dodací podmínky: podle specifikace (již od 48 hod.)

Doprava: zajištěna výrobcem (mimo vykládky)

Balení: zboží je baleno na vratných stojanech, je-li vyžádáno jiné balení, je třeba, aby tak

bylo uvedeno při zadání objednávky.

Zapůjčené stojany vrací zákazník na vlastní náklady.

Zapůjčení stojanů:   do 5-ti dnů   - zdarma

od 5-ti dnů   - poplatek za zapůjčení 100.- Kč/den Maximální lhůta zapůjčení 30 dnů, není-li dohodnuto jinak. Po lhůtě návratnosti účtujeme penále ve výši 100% ceny stojanu (tj. 15 000.- Kč/ks).

Dodaný materiál: Při dodání vl. materiálu pro kalení či do izol. skla neručíme za jeho kvalitu popř. poškození

Záruka:

5 let na nerušený jasný průhled izolačním dvojsklem (záruka se nevztahuje na izolační

dvojskla tvořená skly ornamentálními).

Na ostatní skla je poskytována záruka dle Obchodního zákoníku

Konzultační servis: bezplatné poradenství při výběru různých typů dvojskel

Reklamace - viz. reklamační podmínky str. 29 – 311

 

                     1


Technický popis izolačního skla

1.  sklo - veškeré typy plochého skla Float + speciální skla

2.              Distanční rámeček - používané tloušťky 6-24 mm

3.              Molekulové síto - vysoušedlo na bázi zeolitů

4.              Butyl - první stupeň utěsnění dvoj skla nanášený za tepla

5.              Polyuretanový nebo polysulfidový dvousložkový tmel - druhý stupeň utěsnění vulkanizující na vzduchu

6.              Meziprostor - vyplněn vzduchem nebo plynem (argon, hexafluorid síry - SF 6, krypton nebo směs plynů dle požadavků na vlastnosti dvojskla)

Řezy izolačních skel


sklo


sklo


 vzduchová dutina

ysouseci orostředek


:rvale

olastický

mel

trvale pružný vulkanizu iícítmel


distanční rám


vzduchová dutina

distanční rám

vysoušeči prostředek

trvale plastický

tmel

trvale

pružný

tmel


Technické údaje izolačních skel

 

Typ (mm)

Plošná

hmotnost

(kg/m2)

Prostup světla

%

Tolerance

tloušťky

(mm)

Tolerance

rozměru

(mm)

Max. doporuč.

délka strany

(m)

Max.doporuč. plocha

(m2)

Max.doporuč. poměr stran

2x4

20

82

+/-1

+/-1,5

2400

2,83

1:6

2x5

25

81

+/-1

+/-1,5

3000

4,5

1:10

2x6

30

81

+/-1

+/-2,0

4000

6,8

1:10

2x8

40

79

+/-1

+/-2,5

4000

10,0

1:10

 

Typ

Složení

Vzduch.mezera

Prostup světla

%

U (kw/m2K)

Jednoduché sklo

1 x Float

-

90

5,34

Izolační sklo

2 x Float

16

82

2,9

Izolační sklo

3 x Float

12+ 12

75

2,0

ClimaGuard Prémium

Float + ClimaGuard Prémium

15-16

79

1,4

ClimaGuard Prémium

Float + ClimaGuard Prémium + argon

15-16

75

1,1

Climaplus One

Float+Climaplus One+argon

15-16

71

1,0

ClimaGuard Prémium

ClimaGuard Prémium + ClimaGuard Prémium + krypton

10-12

69

0,9

Protihluková ochrana (skla s protihlukovou ochranou)


asymetrická skladba monolitických skel

 

Protihlukový útlum

Složení

35

Stratophone 33.2

37

Stratophone 44.2

38

Stratophone 55.2

39

Stratophone 66.2

41

Stratophone 88.2

30

4-12-4

32

4-16-4

34

5-12-4

36

6-16-4

40

6- 15-Stratophone 44.2

42

6 - 15 - Stratophone 66.2

43

10 - 15 - Stratophone 44.2

44

10 - 15 - Stratophone 66.2

49

Stratoph. 44.2 - 20 - Stratoph. 66.2

Uvedené hodnoty protihlukového útlumu jsou pouze orientační.

Izolační skla, která mají ve skladbě vrstvené sklo, mohou sloužit zároveň jako bezpečnostní zasklení.


Ceník izolačních dvojskel

Standardní izolační dvojskla - U(kw/m2K) 2.8

složení Float 4/6 - 18/Float 4 ceník viz. tabulka

hodnota U platí při dodržení meziskelního prostoru 16 mm

Izolační dvojskla se sníženou hodnotou U

U 1.4 složení Prémium 4 mm/16/Float 4 ceník viz tabulka

U 1.1 složení Prémium 4 mm/16 + argon/Float 4 ceník viz. tabulka

hodnota U platí při dodržení meziskelního prostoru 16 mm

U 0,9 složení Prémium 4 mm/12 + krypton, nerez. rámeček/Prémium 4

hodnota U 0,9 platí při dodržení meziskelního prostoru 10 - 12 mm

*Při použití rámečkové šíře větší než 12 mm negarantujeme hodnotu U 0,9. Pokud zákazník

bude požadovat rámeček širší než 12 mm, budeme účtovat k ceně +600 Kč/m2 za krypton.


Příplatky


 

ARGON

-      46.-

Kč/m2

SF6

-    152.-

Kč/m2

KRYPTON

- 1.680.-

Kč/m2

UV tmel

-    400.-

Kč/m2


 


Příplatek za rámeček 20 - 24 mm Příplatek za rámeček nad 24 mm Příplatek k izol. dvojsklu s přesahem Příplatek k izol. trojsklu              Příplatek plast, rámeček**           Příplatek nerezový rámeček**      Příplatek nerezový rámeček černý** Příplatek Thermix šedý 10,12,14,16 mm** Příplatek Swisspacer 12, 16 mm** Příplatek TGI - W


+   6 % ze základního ceníku                          + 45 % ze základního ceníku                         + 10 % za každý přesah z ceny dvojskla         + 80 % k základní ceně izol. dvojskla U 2.8  + 120,00 Kč/m2 (cena platí pro rozměry 0,30-2m2) +   70,00 Kč/m2 (cena platí pro rozměry 0,30-2m2) + 120,00 Kč/m2 (cena platí pro rozměry 0,30-2m2) + 112,00 Kč/m2 (k hliníkovému rámečku)        + 150,00 Kč/m2 (k hliníkovému rámečku)        +   70,00 Kč/m2 (k hliníkovému rámečku)

 

 


ZÁKLADNÍ  CENY  IZOLAČNÍCH  DVOJSKEL

minimální účtovatelná plocha je 0,3 m2

PLOCHA

m2

od-do

CENA KČ/m2

U(kw/m2K)

2.8

U(kw/m2K)

1.4

U(kw/m2K) 1.1

U(kw/m2K)

1.1

(nerezový rámeček)

U(kw/m2K)

1.0

(nerezový rámeček)

U(kw/m2K)

0.7

(nerezový rámeček)

0,30-2,00

794.-

904.-

950.-

1.020.-

1.065.-

1.971.-

2,01-4,00

993.-

1.130.-

1.188-

1.275.-

1.320.-

2.330.-

nad 4,01

1.191.-

1.356.-

1.425.-

1.530.-

1.575.-

2.685.-

Cena je jednotná pro rámeček: 06,08,10,12,14,15,16,18 mm. Toto neplatí pro hodnotu U 0.9

viz. výše uvedené.*

**cena od 2,01 - 4,00 m2 => + 25 %

**cena nad 4,01 m2 ^ + 50 %

***ClimaG N3 4 mm/12 nerez. rám.+ argon/Float 4/12 nerez. rám.+ argon/ClimaG N3 4 mm


Ceník ozdobných příček

Možnost vsazení pouze u distančních rámečků od šířky 12 mm.

Od 15.02.2008 se již standardně nedodávají antivibrační čočky. Z důvodu možného

zažloutnutí nebo spadnutí. Antivibrační čočky se budou dodávat pouze na výslovné přání

zákazníka. Výše zmíněné zažloutnutí nebo spadnutí čočky není důvodem pro oprávněnou

reklamaci, protože tato závada nemá vliv na užitnou hodnotu izolačního skla.

Doporučená max. průběžná délka příčky je 80 cm. Při délce nad 80 cm je zákazník ve

vlastním zájmu povinen konzultovat zakázku s výrobcem. Pokud tak neučiní, nemůže poté

uplatňovat reklamaci - zvýšené prohýbání příček uvnitř izolačního skla.

Tolerance na umístění příček se vztahuje pouze na jednotlivé sklo ne na celé sestavy skel.

Uvedené ceny jsou za 1 bm příčky.

 

Příčky HELIMA „2000"

 

 

Barva

18 mm

26 mm

45 mm

Standardní

130.-

156.-

250.-

Dekor

195-

234.-

375.-

Bílá/barva

195-

234.-

375.-

Bílá/dekor

208.-

250.-

400.-

Zlatá

262.-

314.-

-

Nestandardní

508.-

534.-

628.-

Bílá/nestandardní

508.-

534.-

628.-

Kombinace šířek je možná u všech typů příček HELIMA.


Standardní barvy:

bílá

sepiověhnědá

mahagonověhnědá.

čokoládověhnědá

černohnědá

červenohnědá

tmavě zelená světlý bronz tmavý bronz zelená oranžovohnědá


RAL 9010 RAL 8014 RAL 8016 RAL 8017 RAL 8022 RAL 8012

RAL 6009 C 33 AHNLICH C 34 AHNLICH RAL 6005 RAL 8023


Imitace dřeva (dekor):

světlý dub

středně tmavý dub

tmavý dub

strukturovaný mahagon okrově hnědá

strukturovaná bílá

zlatý dub

horská borovice

smrk

borovice douglaska struktura oregon

douglasie W.


EICHE HELL

EICHE MITTEL MOOREICHE MAHAGONI OCKERBRAUN WEISSE STRUKTUR GOLDEN OAK BERGKIEFER FICHTE

DOUGLAS OREGON-3 DOUGLASIE W.


Nestandardní barvy: veškeré odstíny dle vzorníku RAL - termín dodání dohodou. (Minimální množství 20 bm -jinak po dohodě s výrobcem)


Příplatky:

Za uchycení k distančnímu rámu:    pravoúhlé

nepravoúhlé Křížení:  - pravoúhlé

-  nepravoúhlé

-  pravoúhlé kombinované

-  nepravoúhlé kombinované Jiné typy křížení - ceny dohodou.


20.-Kč/ks

40.-Kč/ks

50.-Kč/ks

100,-Kč/ks

100,-Kč/ks

140.-Kč/ks


5


Příplatek za ohýbané příčky (bm):

-  příčka 18 mm        do min. průměru ohybu 350 mm příplatek 300%

-  příčka 26 mm        do min. průměru ohybu 550 mm příplatek 300%

Ceník ozdobných příček:

Možnost vsazení pouze u distančních rámečků od šířky 12 mm.

 

HELIMA 8 x 1,5

HELIMA „DUPLEX"

Barva

Cena/bm

Šířka

Cena/bm

Zlatá

156-

20 mm

130.-

Altdeutsch

177.-

24 mm

146.-

Blei (olověná)

177.-

30 mm

169.-

RAL 9010 (bílá)

177.- (nedá se ohýbat)

 

 

Bronzo satinato

312.- (nedá se ohýbat)

 

 

Příčky HELPMA (ALTDEUTSCH, BLEI, RAL 9010 a BRONZ) možnost pouze pravoúhlého křížení


Příčka 8 x 1,5 do min. průměru 200 mm


Duplex se nedá ohýbat, ale dá se nahradit distančním AL rámečkem


Příplatek za ohýbané distanční rámečky (bm):

-  rámeček 20 mm     do min. průměru 200 mm       příplatek 300% z ceny DUPLEXU

-  rámeček 24 mm     do min. průměru 200 mm       příplatek 300% z ceny DUPLEXU

-  rámeček 30 mm     do min. průměru 200 mm       příplatek 300% z ceny DUPLEXU


Příplatek za barevné distanční rámečky:

-  standardní barvy

-  dekorové struktury dřeva (HOLZDEKOR)-viz. Vzorník HELIMA 2000 (pouze omezený sortiment - po dohodě s výrobcem)


70.-Kč/bm 70.- Kč/bm


Standardní barvy distančních rámečků: (dodací termín po dohodě s výrobcem)

- zlatá (Gold)

- bílá-RAL 9010                  

- sepiově hnědá - RAL 8014

      - černohnědá - RAL 8022


Ostatní nestandardní barvy (veškeré odstíny vzorníku RAL)   - s výrobcem.


příplatek po dohodě


 

 

 

 

6


Ceník ostatních skel

FLOAT

Minimální účtovatelná plocha jednoduchého řezaného skla je 0,2 m2.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

název                             max. rozměr tabule                     cena za jedn.         přirážka         přirážka

                                                                                                                     sklo/m2     k dvojsklu        k troj sklu

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

FLOAT 2 mm                  1605x2000                         200.-             ---------

FLOAT 3 mm                  1605x2000                         232.-             ---------

FLOAT 4 mm                  3210x2250                         308.-             ---------

FLOAT 5 mm                  3210x2250                         386.-             +    130.-

FLOAT6mm                   3210x4500                          462.-             +    206.-

FLOAT8mm                   3210x4500                          678.-             +    422.-

FLOATlOmm                  3210x4500                         832.-             +    576.-

FLOAT12mm                  3210x4500                       1.139.-           +    883.-

FLOAT15mm                  3210x4500                       1.958.-           +1.702.-

BIOCLEAN6mm                                                      1.150.-           +    894.-

OPTIWHITE 6 mm                                                    875.-             +    619.-

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SKLA S POKOVENOU VRSTVOU

ClimaGuard Prémium 4 mm                                      408.-             ---------          +110.-

ClimaGuard Prémium 6 mm                                      564.-             +   215.-

ClimaGuard Prémium 8 mm*                                    804.-             +   455.-

ClimaGuardl.0 4mm                                                  453.-             +     45.-          +155.-

ClimaGuard N3 4 mm (pouze pro trojskla)                453.-             ---------          + 155.-

ClimaGuardl.0 6mm                                                  609.-             +   260.-          +305.-

ClimaGuard N3 6 mm (pouze pro trojskla)                609.-             ---------           +305.-

PlanibelG4mm                                                           662.-             +   313.-

Planibel G 6 mm*                                                       927.-             +   578.-
Přirážka se připočítává k cenám dvojskel z tabulky str. 4 k hodnotám U 1.1 a k cenám izol. trojskel


PROBARVENÁ SKLA VE HMOTĚ PRIVA Float černý 6 mm

PLANIBEL zelený 4 mm

PLANIBEL zelený 6 mm

PLANIBEL zelený 8 mm

PLANIBEL bronz 4 mm

PLANIBEL bronz 5 mm

PLANIBEL bronz 6 mm

PLANIBEL bronz 8 mm

PLANIBEL šedý 4 mm

PLANIBEL šedý 5 mm

PLANIBEL modrý 6 mm

PLANIBEL modrý azur 8 mm


 

.252.-

+   974.-

444.-

+   188-

666.-

+   410.-

735.-

+   479.-

444.-

+   188-

558.-

+   302.-

666.-

+   410.-

978.-

+   722.-

444.-

+   188-

558.-

+   302.-

.026.-

+   770.-

.512.-

+ 1.256

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

7


PROBARVENÁ SKLA S REFLEXÍ

Minimální účtovatelná plocha jednoduchého řezaného sklaje 0,2 m2.


název


max. rozměr tabule
cena za jedn.   přirážka   přirážka
sklo/m2       k dvojsklu   ktrojsklu


 


STOPSOL CLASSIC čirý 4 mm STOPSOL CLASSIC čirý 6 mm STOPSOL CLASSIC bronz 4 mm STOPSOL CLASSIC bronz 6 mm STOPSOL CLASSIC šedý 4 mm STOPSOL CLASSIC šedý 6 mm STOPSOL CLASSIC zelený 4 mm STOPSOL CLASSIC zelený 6 mm STOPSOL SUPERSILVER čirý 6

*STOPSOL SUPERSILVER zelený 6

*STOPSOL SUPERSILVER šedý 6 STOPSOL SUPERSILVER modrý 6 SUNGUARD light blue 52 6 mm


 

     924.-

    + 668

   1.275.-

 + 1.019

   1.098.-

+ 842

    1.512-

+ 1.256

   1.098.-

+ 842

    1.512-

+ 1.256

   1.098.-

+ 842

   1.512-

+ 1.256

   1.275.-

+ 1.019

   1.512-

+ 1.256

   1.512-

+ 1.256

   1.986.-

+ 1.730

   1.200.-

+ 944

 

 


* takto označená skla jsou pouze na objednávku – dodací lhůta min. 10 dnů, min. množství 50m2

ZRCADLA

Minimální účtovatelná plocha jednoduchého řezaného sklaje 0,2 m2.


název


max. rozměr       tabule


cenaza jedn. sklo/m2


přirážka k dvojsklu


 


ZRCADLO čiré 3 mm ZRCADLO čiré 4 mm ZRCADLO čiré 5 mm ZRCADLO čiré 6 mm ZRCADLO špígl 3 mm ZRCADLO bronz 3 mm ZRCADLO bronz 4 mm ZRCADLO šedé 3 mm ZRCADLO šedé 4 mm


 

    1605x2000

399

    3210x2250

483

    3210x2250

576

    3210x6000

657

    1605x2000

6.679

    1605x2000

519

    1605x2000

627

    1605x2000

570

    1605x2000

690


* takto označená sklajsou pouze na objednávku - dodací lhůta min. 6 týdnů, min. množství 30m2

 

 

 

 

 

8

 

ornamentální skla

Minimální účtovatelná plocha jednoduchého skla je 0,2m2.

 

 

 

název

   tl.

  max. rozměr tabule

     cena za

přirážka k dvojsklu Kč/m2

 

mm

výška x šířka

jed.sklo Kč/m2

 

k ceně

barva čirá

 

 

 

 

 

MADĚRA

4

2160x1650

1.053.-

+

797.-

GREPI 504

4

3300 x1860

501.-

+

245.-

GREPI 504

6

2040x3350

756.-

+

500.-

KATHEDRAL klein 4

3300 x1860

501.-

+

245.-

KONFETA 560

4

1850 x1200

501.-

+

245.-

DUBOVÁ KŮRA

4

3000 x1860

501.-

+

245.-

SIL VIT 178

4

1600 x 2320

663.-

+

407.-

KATEDRÁL 520

4

1650x2130

501.-

+

245.-

KATHEDRAL

6

2040x3350

756.-

+

500.-

ČINČILA 570

4

2160x2400

663.-

+

407.-

GOTHIC 580

4

2130x1610

1.173.-

+

917.-

ALTDEUTSCH

4

2160x1650

1.131.-

+

875.-

DELTA 550

4

2130x1600

801.-

+

545.-

NIAGARA 530

5

2130x1610

933.-

+

677.-

DOMINOS

4

3210x2000

930.-

+

674.-

MASTERCARE

6

3210x2000

1.731.-

+ 1.475.-

MASTERCARE

8

3210x2040

2.163.-

+ 1.907.-

MASTERPOINT

4

3210x2000

1.230.-

+

974.-

MASTERLIGNE

4

3210x2000

1.230.-

+

974.-

FLUTES čirý

4

1610x2130

606.-

+

350.-

LISTRAL

4

1650x2160

693.-

+

437.-

PAVÉ

4

3210x1800

3.549.-

+ 3.293.-

KRIZET

4

2130x1650

606.-

+

350.-

UADI

5

1800x3210

4.026.-

+ 3.770.-

barva bronz

 

 

 

 

 

DUBOVA KÚRA

4

1850x2540

618.-

+

362.-

SIL VIT 178

4

2500 x1600

885.-

+

629.-

ČINČILA 570

4

1860x2520

885.-

+

629.-

TRAVERTINO

4

2000 x1600

618.-

+

362.-

DELTA 550

4

2130x1610

1.008.-

+

752.-

ALTDEUTSCH

4

2100 x1650

1.353.-

+ 1.097.-

MADĚRA

4

1650x2160

1.251.-

+

995.-

barva žlutá

 

 

 

 

 

*ORIENT531

4

2540x1610

549.-

+

293.-

BUCNY 575

5

1850 x1200

621.-

+

365.-

PLÁSTVE

4

1600 x 2000

804.-

+

548.-

ostatní

 

 

 

 

 

*PAVE ZELENY 5

5mm

3210x1800

4.455.-

+ 4.199.-

 


* takto označená skla jsou pouze na objednávku - dodací lhůta min. 6 týdnů, min. množství 30m2


9


bezpečnostní skla

LEPENÉ SKLO - VSG


název


max.rozměr tabule výška x šířka


cena za jed.sklo Kč/m2


přirážka k dvoj sklu Kč/m2 kceně dvojskla


 


 

Stratobel 6,4 (3/0.4/3) Stratobel 6,8 (3/0.8/3) Stratobel 7,5 (3/1.5/3) Stratobel 8,4 (4/0.4/4) Stratobel 8,8 (4/0.8/4) Stratobel 9,5 (4/1,5/4)* Stratobel 10,4 (5/0.4/5) Stratobel 10,8 mm Stratobel 12,8 mm Stratobel 16,8 mm Stratobel 6,4 s ml. fólií Stratobel 8,4 s ml. fólií Stratobel 10,4 ml. fólií Stratobel 6,4 Top N Stratobel 6,8 Top N Stratobel 8,4 Top N Stratobel 8,8 Top N Stratophone 44.2 Stratophone 55.2* Stratophone 66.2* Stadip silence 44.2

 

 

 

 

 

 

DRÁTOSKLO


 

3210x2250

753.-

3210x2250

1.106.-

3210x2000

1.464.-

3210x4500

1.057.-

3210x4500

1.306.-

3210x4500

1.841.-

3210x4500

1.260.-

3210x2250

1.480.-

3210x6000

1.708.-

3210x6000

2.390.-

3210x2000

1.295.-

3210x6000

1.495.-

3210x2250

1.806.-

3210x2250

1.306.-

3210x6000

1.422.-

3210x4500

1.509.-

3210x4500

1.761.-

3210x2250(3210x4500)

2.380.-

3210x4500

2.727.-

3210x4500

2.979.-

3210x2250

2.380.-


+ 497.- + 850.- + 1.208.-+ 801.- + 1.050.-+ 1.585.-+ 1.004.-+ 1.224.-+ 1.452.-+ 2.134.-+ 1.039.-+ 1.239.-+ 1.550.-+ 1.050.-+ 1.166.-+ 1.253.-+ 1.505.-+ 2.124.-+ 2.471.-+ 2.723.-+ 2.124.-


 


DRÁTOSKLO 6 mm

3520x1860

914.-

DRÁTOSKLO leštěné 6 mm

3210x1980

4.806.-

DRÁTOSKLO S čiré 6 mm

1250x2000

966.-

DRÁTOSKLO S br. 6 mm

1250x2000

1.148.-


+ 658.- + 4.550.-+ 710.-  +    892.-


 

 

 

 

 

 * takto označená skla jsou pouze na objednávku - dodací lhůta min. 6 týdnů, min. množství 30m2


10PÍSKOVANÁ A MATOVANÁ SKLA


název


max.rozměr tabule

    výška x šířka


cena za jed.sklo Kč/m2


přirážka k dvojsklu Kč/m2 k ceně dvojskla

 


Glamat2mm                                 1650x2000              339.-                                          

FLOAT4mm                                1605x2400              608.-                              +   352.-

FLOAT6mm                                1605x2400              762.-                              +   506.-

FLUTESpísk.                               3210x2250           1.326.-                              +1.070.-

LACOMAT white 4 mm              3210x2250           1.110.-                              +   854.-

LACOMAT classic 4 mm            210x2250             1.110.-                              +   854.-

Matelux4mm                                3210x2000             945.-                              +   689.-

Matelux5mm                                3210x2000          1.032.-                              +   776.-

Mateluxómm                                3210x2000          1.119.-                              +   863.-

Matelux8mm                                3210x2000          1.221.-                              +   965.-

Matelux lOmm                             3210x2000           1.419.-                              +1.163.-

Matelux 12mm                             3210x2000          1.689.-                              +1.433.-

Matelux zelený 4 mm                   3210x1800          1.512.-                              +1.256.-

Mateluxzelený 5 mm                    3210x1800          1.860.-                              +1.604.-

Mateluxbronz 4 mm                     3210x200            1.521.-                              +1.265.-

Mateluxrůžové 5mm                    3210x1800           3.061.-                              +2.805.-

Matelac silver grey 6 mm             3210x2550           1.934.-                                            

Matelac ocel. šedý RAL9006 6  3   210 x 2550        2.990.-                                            

MatelacčirýRAL9010 6mm         3210x2550           2.274.-                                            

Matelac purwhite 9003/clearvision6 mm  3210 x 2550     2.630.-                                   

Matelac luminousredRAL1586 6 mm      3210x2550      2.274.-                                    

Matelac silver bronze 6mm          3210x2550           1.934.-                                            

OPALIKA                                   1400x1600            4.800.-                              + 4.544.-

LAKOVANÁ SKLA (dodací termín po dohodě s dodavatelem)

LACOBEL pure white RAL 9003                                990.-                              + 734.-

LACOBEL soft white RAL 9010                                 990.-                              + 734.-

LACOBEL fuchsia RAL 4006                                     990.-                              + 734.-

LACOBELpearl white RAL 1013                                990.-                              +734.-

LACOBEL light beige RAL 1015                                990.-                              +734.-

LACOBEL classic beige RAL 1014                             990.-                              +734.-

LACOBEL luminous red REF 1586                             990.-                              +734.-

LACOBEL dark red RAL 3004                                   990.-                              + 734.-

LACOBEL classic grey RAL 7035                              990.-                              + 734.-

LACOBEL metal grey RAL 9006                                990.-                              + 734.-

LACOBEL rich aluminium RAL 9007                         990.-                              + 734.-

LACOBEL metal taupe REF 0627                               990.-                              + 734.-

LACOBEL pastel blue REF 1603                                990.-                              +734.-

LACOBEL metal blue REF 1435                                 990.-                              + 734.-

LACOBEL luminous blue RAL 5002                          990.-                              + 734.-

LACOBEL pastel green REF 1604                               990.-                              +734.-

LACOBEL luminous green REF 1164                         990.-                              + 734.-

LACOBEL jungle green REF 0667                              990.-                              + 734.-

LACOBEL light brown REF 1236                               990.-                              + 734.-

LACOBEL dark brown RAL 8017                              990.-                              +734.-

LACOBEL rich gold REF 0327                                   990.-                              + 734.-

LACOBEL rich copper REF 0128                               990.-                              + 734.-

LACOBEL classic black RAL 9005                             990.-                              + 734.-

LACOBEL starlight black REF 0337                           990.-                              + 734.-

LACOBEL classic orange RAL 2001                                990.-                             +734.-

 

11


TVRZENÉ SKLO FLOAT - ESG

Minimální účtovatelná plocha jednoduchého skla je 0,2 m2.

název                     Max. možná řezaná míra cena za                 přirážka k dvojsklu Kč/m2

jed.sklo Kč/m2                  k ceně

FLUTESpísk.                            2100x1100                     1.886.-                +1.630.-

Float4mm                                2100x1100                        655.-                +    399.-

Float5mm                                  3660x2100                        819.-                +    563.-

Floatómm                                  4500x2100                        983.-                +    727.-

Float8mm                                  4500x2100                     1.310.-                +1.054.-

FloatlOmm                                 5100x2100                     1.636.-                +1.380.-

Floatl2mm                                 5100x2100                     2.076.-                +1.820.-

Floatl5mm                                 4500x2100                     5.550.-                ------------

Floatl9mm                                 3210x2100                     7.600.-                ------------

BIOCLEAN6mm                                                              1.570.-                +1.314.-

Clearvision/Optiwhite 6 mm                                               1.812.-                + 1.556.-


TVRZENÉ SKLO S POKOVENOU VRSTVOU – ESG

 

700x1700

1.425.-

+ 1.076.-

2100x4500

1.817.-

+ 1.468-

2100x4500

2.386.-

+ 2.037.-

700x1700

1.311.-

+    962.-

2100x4500

1.603.-

+ 1.254.-

Climaguard NT 4 mm U 1,1 Climaguard NT 6 mm U 1,1 Climaguard NT 8 mm U 1,1* Planibel G 4 mm                     Planibel G 6 mm*

Přirážka se připočítává k cenám dvojskel z tabulky str. 5 k hodnotám U 1,1

BEZPEČNOSTNÍ SKLA PROBARVENÁ VE HMOTĚ - ESG

866.-

+    610.-

1.255.-

+    999.-

1.658-

+ 1.402.-

866.-

+    610.-

1.255-

+    999.-

1.658-

+ 1.402.-

866.-

+    610.-

1.020.-

+    764.-

1.903.-

+ 1.647.-

 

 

1.484.-

+ 1.228.-

1.955-

+ 1.699.-

1.658-

+ 1.402.-

2.192.-

+ 1.936.-

1.658-

+ 1.402.-

2.192.-

+ 1.936.-

1.658-

+ 1.402.-

2.192.-

+ 1.936.-

1.955-

+ 1.699.-

2.192.-

+ 1.936.-

2.192.-

+ 1.936.-

2.666.-

+ 2.410.-

2.000.-

+ 1.744.-

PLANIBEL zelený 4 mm                                             PLANIBEL zelený 6 mm

PLANIBEL zelený 8 mm

PLANIBEL bronz 4 mm

PLANIBEL bronz 6 mm

PLANIBEL bronz 8 mm

PLANIBEL šedý 4 mm

PLANIBEL šedý 5 mm

PLANIBEL modrý 6 mm

BEZPEČNOSTNÍ SKLA PROBARVENÁ S REFLEXÍ ESG

STOPSOL CLASSIC čirý 4 mm

STOPSOL CLASSIC čirý 6 mm

STOPSOL CLASSIC bronz 4 mm

STOPSOL CLASSIC bronz 6 mm

STOPSOL CLASSIC šedý 4 mm

STOPSOL CLASSIC šedý 6 mm

STOPSOL CLASSIC zelený 4 mm

STOPSOL CLASSIC zelený 6 mm

STOPSOL SUPERSILVERčirý 6

*STOPSOL SUPERSILVER zelený 6

*STOPSOL SUPERSILVER šedý 6

STOPSOL SUPERSILVER modrý 6

SUNGUARD light blue 52 6 mm

 

*Položky takto označené nejsou skladem, ale je možné je dodat v prodlouženém termínu dohodou.


12


BEZPEČNOSTNÍ ORNAMENTÁLNÍ SKLA - ESG

 

 

 

 

Minimální účtovatelná plocha jednoduchého skla je 0,2 m2.

název                       tl.

   max. rozměr tabule

       cena za

přirážka k dvojsklu Kč/m2

mm

výška x šířka

jed.sklo Kč/m2

k ceně

barva čirá

 

 

 

 

MADĚRA

4

2100x1100

1.517.-

+  1.261.-

GREPI 504

4

2100x1100

1.061.-

+    805.-

GREPI 504

6

2500x1300

1.596.-

+  1.340.-

KATHEDRAL kl.

4

2100x1100

1.061.-

+    805.-

KONFETA 560

4

2100x1100

1.061.-

+    805.-

DUBOVÁ KŮRA

4

2100x1100

1.061.-

+    805.-

SILVIT 178

4

2100x1100

1.223.-

+    967.-

KATEDRÁL 520

4

2100x1100

1.061.-

+    805.-

KATHEDRAL

6

2500x1300

1.596.-

+  1.340.-

ČINČILA 570

4

2100x1100

1.223.-

+    967.-

GOTHIC 580

4

2100x1100

1.733.-

+  1.477.-

ALTDEUTSCH

4

2100x1100

1.895.-

+  1.639.-

DELTA 550

4

2100x1100

1.361-

+  1.105.-

NIAGARA 530

5

2500x1300

1.633.-

+  1.377.-

DOMINOS

4

2100x1100

1.490.-

+  1.234.-

MASTERCARE

6

3210x2000

2.571.-

+  2.315.-

MASTERCARE

8

3210x2400

3.283.-

+  3.027.-

MASTERPOINT

4

2100x1100

1.790.-

+  1.534.-

MASTERLIGNE

4

2100x1100

1.790.-

+  1.534.-

FLUTES

4

2100x1100

1.166.-

+    910.-

LISTRAL

4

2100x1100

1.253.-

+    997.-

PAVÉ

4

2500x1300

4.109.-

+  3.853.-

Altburg

4

2100x1100

825.-

 

 

barva bronz

 

 

 

 

DUBOVA KÚRA

4

2100x1100

1.178.-

+    922.-

SILVIT 178

4

2100x1100

1.445.-

+  1.189.-

ČINČILA 570

4

2100x1100

1.445.-

+  1.189.-

TRAVERTINO

4

2100x1100

1.178.-

+    922.-

DELTA 550

4

2100x1100

1.568.-

+  1.312.-

ALTDEUTSCH

4

2100x1100

2.084.-

+  1.828.-

MADĚRA

4

2100x1100

1.811.-

+  1.555.-

barva žlutá

 

 

 

 

* ORIENT 531

4

2100x1100

1.109.-

+    853.-

BUCNY 575

5

2500x1300

1.321.-

+  1.065.-

PLÁSTVE

4

2100x1100

1.364.-

+  1.108.-

 

 

 

 

 

13


BEZPEČNOSTNÍ SKLA PÍSKOVANÁ A MATOVÁ - ESG

Minimální účtovatelná plocha jednoduchého skla je 0,2 m2.


název


ti. mm


cena za

jed.sklo Kč/m2


přirážka k dvojsklu Kč/m2 k ceně


 


FLOAT FLOAT FLOAT FLOAT FLOAT Matelux Matelux Matelux Matelux Matelux Matelux Matelux Matelux Matelux Matelux


4  mm

5  mm

6  mm 8 mm 10 mm

 

4 mm

5 mm

6 mm 8 mm lOmm 12mm

zelený 4 mm zelený 5 mm zelený 6 mm růžové 5mm


2100 2500 4500 4500 4500 2100 2500 3210 3210 3210 3210 3210 3210 3210 3210


x1100 x1300 x2100 x2100 x2100 x1100 x1300 x2000 x2000 x2000 x2000 x1800 x1800 x1800 x1800


 

955.-

+  699.-

1.119.-

  +  863.-

1.283.-

+ 1.027.-

1.610.-

+ 1.354.-

1.936-

+ 1.680.-

1.505.-

+ 1.249.-

1.642.-

+ 1.386.-

1.799.-

+ 1.543.-

2.081.-

+ 1.825.-

2.419.-

+ 2.163.-

2.829.-

+ 2.573.-

2.201.-

+ 1.945-

2.470.-

+ 2.214.-

2.631.-

+ 2.375.-

3.671.-

+ 3.415.-


Tvrzení materiálu zákazníka (dodaného materiálu)

 

Tloušťka

4 mm

5 mm

6 mm

8 mm

10 mm

12 mm

15 mm

19 mm

FLOAT

280,-

350,-

420,-

560,-

700,-

840,-

1600,-

2500,-


Příplatek za malé množství

do 2,0 m2

od 2,01 - 5,0 m2


+ 20 % + 10%


 


Podmínky a upozornění

Částka za kalení bude účtována i za rozbitá, poškozená skla.

Sklo musí být dodáno opracované, umyté a v kalitelném stavu. Součástí dodávky je dodací

list s rozměry, množstvím a typem skla.


14


protipožární skla

Minimální účtovatelná plocha jednoduchého skla je 0,2 m2.

název                                          cena                          přirážka k dvojsklu Kč/m2   PO=EW  PB=EI

za jed. sklo Kč/m2       nebo v %k ceně dvojskla    min    min


7 mm

9.680.-

9.462.-

12 mm

15.730.-

15.512.-

17 mm

18.150.-

17.932.-

21 mm

25.410.-

25.192.-


 

30

-

45

30

60

45

60

60


 


PO=EW - tj. zachování integrity (celistvosti) PB=EI - tj. nepřekročení mezních teplot

ŽÁRUVZDORNÁ SKLA (odolnost do 800°C)

Keralit4mm                                   11.132.-(do plochy 0,08m2 účtujeme 13.310.-/ml)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  15


Ceník vrstvení a smaltování skel

VRSTVENÍ SKEL

čirá fólie

Tloušťka folie

Cena /m2

0,38

1000,-

0,76

1500,-

1,14

2000,-

1,52

2500,-

mléčná fólie

Tloušťka folie

Cena /m2

0,38

1300,-

0,76

1800,-

1,14

2400,-

1,52

3000,-

protihluková fólie

Tloušťka folie

Cena /m2

0,76

2300,-

Maximální rozměr 1700 x 3000 mm.

Tolerance vrstvených skel

Jednotlivá skla mohou být z výrobně-technických důvodů vzájemně posunuta. Tolerance jsou přípustné dle následující tabulky.

 

Rozměry v mm

S nebo V

<24mm

<35

>35

<1000

+1/-1

+21-2

+1-2

<1500

+2/-2

+21-2

+1-2

<2500

+21-2

+1-2

+1-2

<3000

+21-2

+1-2

+1-2

Tolerance v tloušťkách

Základní síla

Tolerance

< 26 mm

+1/-1

> 26 mm < 40 mm

+21-2

>40mm

+2,5/-2,5

SMALTOVANÁ SKLA

Cena pro základní odstíny RAL/m2, u skel ti. větší něž 5mm nutno připočíst broušení hran po obvodě.

Max. rozměr smaltovaného skla 2100 x 4500 mm. Při doobjednání skel neručíme za stejný odstín

smaltovaného skla.

Cena          1200,- Kč/m2 při objednání min. 10 m2 od jednoho odstínu RAL

Cena           2400,- Kč/m2 při objednání do 10 m2 od jednoho odstínu RAL

Daná cena je pouze za smaltování, nutno připočíst cenu skla + opracování

16


Přirážka za nepravidelné tvary

Plocha tabulí zvláštních (jiných než pravoúhlých) tvarů se vypočte jako plocha nejmenšího jím opsaného pravoúhelníku se zaokrouhlením jako u tabulí pravoúhlých tvarů.

U objednávek skel nepravidelných tvarů bez technické dokumentace (těch. výkres), které je nutno vyrábět podle dodané šablony, účtujeme navíc k přirážce za nepravidelný tvar 50%.


17


Ceník opracování


Přirážky za řezané sklo:

pravidelné tvary - v ceně řezaného skla nepravidelné tvary viz. strana 17

Ceny za broušení (minimální délka strany k účtování je 0,3 bm)

1.    Pravidelné tvary

34.- Kč/bm

45.-Kč/bm

75.-Kč/bm

220.- Kč/bm

300.- Kč/bm

dle dohody

55.-Kč/bm 65.-Kč/bm 170.-Kč/bm 350.-Kč/bm 550.- Kč/bm dle dohody

pro tloušťky    od 2 do 5 mm

                        od 5,1 do 8 mm

                        od 8,1 do 12 mm

                        od 12,1 do 15 mm

                        od 15,1 do 19 mm

                        od 19,1 mm

2.   Nepravidelné tvary

pro tloušťky    od 2 do 5 mm

                        od 5,1 do 8 mm

                        od 8,1 do 12 mm

                        od 12,1 do 15 mm

                        od 15,1 do 19 mm

                        od 19,1 mm


Ceny za leštění (minimální délka strany k účtování je 0,3 bm) 1.   Pravidelné tvary

pro tloušťky

49.- Kč/bm 68.- Kč/bm 140.- Kč/bm 300.- Kč/bm 500.- Kč/bm dle dohody

od 2 do 5 mm                             od 5,1 do 8 mm                         od 8,1 do 12 mm                        od 12,1 do 15 mm                        od 15,1 do 19 mm                       od 19,1 mm


2.   Nepravidelné tvary

pro tloušťky    od 2 do 5 mm     od 5,1 do 8 mm od 8,1 do 12 mm od 12,1 do 15 mm od 15,1 do 19 mm od 19,1 mm


75.-Kč/bm 100.-Kč/bm 270.- Kč/bm 440.- Kč/bm 600.- Kč/bm dle dohody


Ceny za vrtání

Tloušťka

v mm

2-5 mm

5,1- 8 mm

8,1 - 12 mm

12,1 - 15 mm

15,1 - 19 mm

prům. 4 -36

45.-

61.-

130.-

330.-

400.-

prům. 45-100

135.-

144.-

177.-

500.-

700.-


Pozn.: na opracovaný Connex a Drátoskla - přirážka na všechny ceny 100%
Drážky pro šoupačky                                                   100.- Kč/ks


18


Ceny za opracování hran ,,C"

Min. šířka rozměru                                80 mm

Max. šířka rozměru                           2000 mm

Min. účtovatelná délka hrany            0,3 bm

Broušená hrana pravidelná

Tloušťka

4 mm

5 mm

6 mm

Cena/bm

40.-

dle dohody

dle dohody

Leštěná hrana pravidelná

Tloušťka

4 mm

5 mm

6 mm

Cena/bm

60.-

dle dohody

dle dohody

pískovaní


Min. účtovatelná plocha Max. výška rozměru


0,3 m2 2400 mm


Cena celoplošného pískování        300.-/m2

Cena pískování dle předlohy - dle náročnosti a velikosti předlohy

Lakování pískované plochy

Min. účtovatelná plocha                    0,3 m2

Cena celoplošného lakování            300.-/m2

UPOZORNĚNI

Skla tloušťky 12, 15, 19 mm nelze dodat se sámovanou hranou, ale minimálně s hranou broušenou. Opracování je nutno připočítat k základní ceně.

Veškeré výrobky jsou v souladu s EN označovány trvalou značkou.

20 mm
20 mm


 


19


Rohové a okrajové výřezy

a) Hrany sámované

 

Tloušťka skla

20 x 50

100   x 120

větší

4-8 mm

104,-

156,-

312,-

10 mm

182,-

228,-

468,-

12 mm

228,-

254,-

559,-

a) Hrany broušené a leštěné

 

Tloušťka skla

20 x 50

100   x 120

větší

4-8 mm

163,-

234,-

475,-

10 mm

280,-

345,-

702,-

12 mm

299,-

416,-

845,-

Zaoblení rohů

Max. zaoblení rohuje R 10 mm

(na takto zaoblené rohy skel se nevztahuje přirážka za nepravidelný tvar).

Cena je stanovena za každý zaoblený roh

 

Tloušťka skla

technologicky sražené

broušené

leštěné

Od 4 mm   do    6 mm

40,-

60,-

75,-

Od 8 mm   do  12 mm

90,-

100,-

120,-

Od 15 mm do  19 mm

140,-

170,-

200,-

Gravíry

matná gravíra                 500.- Kč/bm

leštěná gravíra               600.- Kč/bm

Fazety

šířka fazety (mm)

Kč/bm

10,15

150-

20

175.-

30

200.-

35

225.-

40

250.-

 

20Omezení pro polohu otvorů u kalených skel

Průměr otvoru nesmí být menší než tloušťka skla.

a =   vzdálenost otvoru od hrany d =   tloušťka skla


21


Maximální rozměry kalených skel

Minimální rozměr kaleného skla je 100 x 250 mm.


Float 6,8,10,12,15,19 mm (4500x2100mm)

Float 5 mm (1500x2500)

 

Float 4 mm (1200 x 2200 mm)

 


Ornamentální skla:

4  mm        900x1800 mm

5  mm       1000x2000 mm

6  mm       1500x2500 mm 8 mm       2000 x 3000 mm

Skla s měkkou vrstvou

4 mm        700x1700 mm

6 mm       4500x2100 mm


 

Jmenovitá tloušťka d

Tolerance tloušťky   pro druh skla

Vzorované (ornamentální)

Float

3

7_ 0,5

7.0,2

4

7. 0,5

7.0,2

5

7. 0,5

7.0,2

6

7_ 0,5

7.0,2

8

7. 0,8

7.0,3

10

7 1,0

7.0,3

12

nevyrábí se

7.0,3

15

nevyrábí se

7.0,5

19

nevyrábí se

7.1,0

Poznámka:   U 4 mm skel s měkkou vrstvou jsme schopni vyrobit maximální rozměr ve tvaru čtverce 850 x 850 mm. U obdélníku vyžadujeme zachování poměru stran minimálně 400 mm mezi šířkou a výškou.

TOLERANCE ROZMĚRŮ

Výchozí normou pro toleranci rozměrů je ČSN   EN 12150 - 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22

 

 


Bezpečnostní Tetra mříže

Bezpečnostní TETRA MŘÍŽ - TYP 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007

meziskelní mříže - práškové vypalovací barvy různých odstínů vzorníku RAL. Vyrobeno ze speciální tvrzené slitiny hliníku, odolného vůči korozi, na tyto mříže je vydán atest proti vniknutí Kriminalistickým ústavem

Orientační cena za m2 je 3.000.- až 4.000.- Kč (dle typu mříže)

Obr. Izolační dvojskla s bezpečnostním zasklením


23
Přehled vyráběných vzorů mříží


24


Doprava a skladování

Stojany nebo bedny se skly se převáží v krytých dopravních prostředcích nebo nízkostěnných vozech za podmínky zajištění ochrany před atmosférickými srážkami. Doporučuje se ochrana i před přímým slunečním zářením. Při dopravě, nakládání a vykládání skel musí být dodržena opatření, zajišťující jejich ochranu před mechanickým poškozením a atmosférickými srážkami. Při dopravě musí být stojany nebo bedny se skly umístěny vertikálně, ve směru pohybu a upevněny tak, aby byla vyloučena možnost jejich posunu a kývání.Skla se musí skladovat u výrobce a spotřebitele v suchých krytých prostorách (chráněných před přímým slunečním zářením) ve vybaleném stavu. Při skladování musí být izolační skla postavena na hranu na stojany. Základna stojanu musí být olepena plstí nebo gumou a mít úklon 10 - 15° k horizontále.


Mezi skly musí být umístěny proklady z korku, plsti, kartónu, gumy nebo papíru. Dovoluje se skladovat skla v bednách za podmínky, že obal a prokladové materiály nebyly vystaveny vlhkosti během dopravy.

Hlavní příčinou poškození skel je zejména nesprávné skladování a manipulace u odběratele (na stavbách, přeprava v horizontální poloze atd.) nesprávný způsob zasklívání, špatně určená šíře izolačního skla vzhledem k šíři zasklívací polodrážky (malá vůle), při aplikaci vnějších folií a lepení vnějších lišt. Také tepelně indukované napětí nebo pohyby konstrukce rámu, příp. kontakty s konstrukcí při používání, mohou vést k lomu skla. Pokud by bylo pnutí skla přítomno již před zpracováním, toto zpracování by nebylo možné, sklo by se nedalo řezat atd. Lom skla není žádný důvod k reklamaci v rámci naší záruky.

Maximální počet izolačních skel umístěných v jedné řadě za sebou:

 

do 1,5 m2

20 ks

od 1,5 do 2 m2

15 ks

nad 2 m2

10 ks

25


Montážní podmínky izol. skel

Pro instalaci izolačních skel je nutné dodržet následující podmínky:

při zasklívání do drážkové tvorové konstrukce musí být dodrženy stanovené dilatační

spáry a vůle

dodatečné úpravy rozměrů izolačních skel nejsou přípustné

izolační sklo nesmí být v přímém kontaktu s ocelovou konstrukcí

otvorová konstrukce musí být dimenzována tak, aby po zasklení izolačním sklem

nedocházelo k deformacím

zasklívací drážka musí být suchá, bez prachu a mastnot a bez jakýchkoli výčnělků

Zasklívací drážka musí mít rozměry stanovené následující tabulkou

zasklívací drážka musí být opatřena odtokovým (odvzdušňovacím) kanálkem

oboustranné zatměl ení obvodu izolačního dvojskla vůči konstrukci drážky a zasklívací

lišty musí být trvale pružné, těsné, odolné proti pronikání vlhkosti a proti změnám

teploty

nejmenší přípustná vzdálenost umístění izolačních skel od topných těles je 30 cm proti

ploše skla

skla je nutné chránit zejména při svařování, pokládání litého asfaltu, zednických prací

na základě zkušeností při zasklívání izolačních dvojskel (trojskel) do silikonového

lože nebo při podlepení distančních podložek silikonem bylo zjištěno, že při použití

nesprávného silikonového tmelu může docházet k difúzi rozpouštědel (obsažených

převážně v levných acetátových silikonech) a tím k narušování konzistence

primárního tmelu - butylu.

Pro zasklívání dvojskel (trojskel) v kombinaci se silikonem je důležité používat vždy

NEUTRÁLNÍ SILIKON - doporučený pro tyto účely výrobcem silikonu. Na požádání

jsme schopni doporučit odzkoušené zasklívací silikony.A - tloušťka izolačního skla B - nosné a distanční podložky

-  délka: 80 až 100 mm

-  šířka: A + 2 mm

-  tloušťka: min. 5 mm C - tloušťka těsnění: 3 mm

D - šířka zasklívací polodrážky: A + 2xC E - hloubka zasklívací polodrážky:

-  min. 18 mm (běžná zasklení)

-  min. 30 mm (bezpečnostní zasklení)


26


Montážní podmínky izol. skel - způsoby

zasklíváníZákladní způsoby zasklívání: l.Zasklívání do plného tmelového lože:

Drážka tvorové konstrukce se přetmelí trvale plastickým tmelem, podle typu okna se rozmístí podložky a vloží izolační sklo, které musí být po obvodu odmaštěno. Poté se provede oboustranně po celém obvodu dotmelení trvale pružným tmelem. Přebytečný tmel se odstraní a obvod spáry se upraví zešikmením tmelu ve směru stékající vody.2. Zasklívání pomocí těsnící pásky:

Těsnící páska se nalepí po celém obvodu drážky. Na ni se položí izolační sklo, podloží se nosnými a vystředí distančními podložkami. Na obvod izolačního skla se nalepí těsnící páska a nasadí se zasklívací lišta. Poté se celý obvod uzavře trvale pružným vulkanizujícím tmelem a upraví tak, aby byla hrana zešikmena ve směru stékající vody. Drážka musí být opatřena odtokovým kanálkem (otvory o průměru 8 mm, vyústěné do exteriéru).3. Tlakové zasklívání:

Používá se při zasklívání izolačních skel do kovových nebo plastových otvorových konstrukcí. Těsnící profil odolný vůči atmosférickým vlivům má funkci těsnění obvodu, a proto musí být v rozích svařený nebo lepený. Vzhledem k tomu, zeje funkce těsnění zabezpečena přítlakem, je důležité, aby tento tlak nepřekročil 60 N/cm obvodu.

Jiné způsoby zasklívání vždy konzultujte s výrobcem!


27Montážní podmínky izol. skel - umístění

podložek

1.              pevné zasklení

2.      kyvné okno

3.              otočné okno kolem svislé osy

4.              otočné okno kolem svislé osy

5.              sklápěcí okno

6.              otvírané a sklápěcí okno

7.              otvírané okno


28


Údržba skel

Odstraňování běžného znečištění:

Údržbu skel lze provádět pomocí obvyklých čistících prostředků, poté se sklo omyje čistou vodou a osuší. Otisky prstů, mastné skvrny a skvrny po tmelu mohou být odstraněny rozpouštědly jako je aceton, čpavek a metylaceton, přičemž musí být zabráněno styku rozpouštědla s těsnícími prvky nebo dokonce jeho proniknutí do zasklívací drážky. Abrazivní čistící prostředky, prostředky obsahující kyseliny, chlór, fluór nebo jiné alkálie nesmí být použity. Mimo jiné je zakázáno používat jakéhokoliv pomocného nástroje s tvrdými, špičatými nebo jinak ostrými hranami, aby se zabránilo poškození povrchu skla.

Odstraňování silného znečištění:

Při silném znečištění nebo v případech, kdy po skle stékají zbytky cementu, vápna, rzi apod. se doporučuje častější čištění, aby se zabránilo hromadění usazenin. Při znečištění topným olejem nebo podobnými látkami lze čištění provádět směsí čisté vody a oxidu céru v koncentraci 50 až 160 g/l. Vlastní čištění se provádí lehkým tlakem na navlhčenou jelenici. Postup lze opakovat. Po očištění se musí plocha dokonale opláchnout čistou vodou.

Upozornění:

Výše uvedené postupy lze aplikovat pouze na povrchy skla bez nanesených vrstev nebo vrstvami, které se označují jako tvrdé. Čištění polotvrdých nebo jiných vrstev (nátěrů, potisků apod.) se provádí podle pokynů výrobců vrstev.

29


Náležitosti objednávky

-    jméno, adresa, IČO, DIČ, bankovní spojení a kontaktní osoba objednatele, údaje o zápisu v OR

-    telefonické, faxové popř. elektronické spojení

požadovaný termín a místo dodávky zboží (zejména při dopravě na stavby)

přesnou specifikaci výrobku:

a)  rozměr skla - šířka x výška (POZOR jako první se udává šířka skla), složení, počet kusů, šíře rámečku a plnění plynem u dvojskel, druh opracování (u jednoduchých skel)

b)  u nepravidelných tvarů výkresovou dokumentaci s číselnými kótami a všemi potřebnými rozměry

c)   u izolačních skel je nutno uvádět pozici umístění skla (ornament, Connex), pohled zevnitř nebo zvenku hlavně u nepravidelných tvarů/v případě neuvedení bude považována pohledová strana za vnitřní/

d)  přesnou specifikaci meziskelních mřížek (šíře, barva, výkres rozložení - kótování meziskelních mřížek je nutno uvádět od kraje skla na střed mřížky)

e)              případné šablony musí být z pevnějšího materiálu a přesně popsány (název firmy, složení skla, pohled zvenku, zevnitř atd.)

f)       způsob přepravy (vlastní doprava nebo vozem dodavatele)

g)   způsob balení (standardní balení na stojany)

30


Reklamační podmínky

         případné reklamace mohou být uznány pouze při dodržení uvedených skladovacích a manipulačních podmínek viz. str. 25 - 28, vady vzniklé nesprávným užitím výrobku nelze uznat

         každý odběratel skel musí vytvořit odpovídající skladovací podmínky, čímž také mimo jiné zaručí dlouhodobou životnost skel a urychlí tím reklamační řízení

         u reklamovaného skla musí být umožněno posouzení naším pracovníkem, v případě, zeje návštěva našeho pracovníka na místě reklamace bezdůvodná (jedná-li se o vady, které nemohou být jako reklamace uznány), hradí reklamující veškeré náklady této cesty

         v případě oprávněné reklamace vadu odstraníme, pokud vadu nelze odstranit, dodáme nový výrobek, jiné nároky (vzniklé v rámci výměny reklamovaného výrobku -náklady na dopravu, montáž a demontáž) j sou vyloučené

         reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě

Náležitosti podané reklamace

specifikace posoudit

a)              číslo a datum původní objednávky

b)      číslo faktury

c)              důvod reklamace

d)            počet reklamovaných kusů skel a jejich

e)              adresa, kde je možno reklamované sklo

Rozdělení vad - izolační skla

Vady zjevné

-     vady vzniklé při dopravě dodavatelem (tj. prasklé sklo), je třeba ihned při převzetí
zakázky zaznamenat do dodacího listu. Pozdější reklamace této vady nebudou uznány.

Vady ostatní

-     bodové a plošné vady skla
nečistoty uvnitř izolačních dvoj skel
vady meziskelních mřížek aj.

Vady skryté

za tuto vadu se považuje orosení izolačních dvojskel v meziprostoru. Výrobce izolačních dvojskel ISOTHERM s.r.o. ručí za jasný a nerušený průhled bez výskytu kondensačních par uvnitř dvojskla po dobu 5-ti let od dodání výrobku.


31


Rozdělení vad kaleného a opracovaného skla

Vady zjevné:

-          nadměrný průhyb skla, škráby, lošny . Vady zjevné nutno uplatňovat

-          neprodleně při převzetí výrobku. Závady nutno zaznamenat do dod. listu.

Vady ostatní:

-    nečistoty ve skle, bodové vady skla

UPOZORNĚNÍ : Vady jsou dle platné normy EN 12150-1 Tepelně tvrzené bezpečnostní sklo. V případě doobjednání skel, dodavatel negarantuje stejný odstín skla.

Upozorňujeme, že při posuzování těchto vad pnhlížíme k normám na vady, které mají výrobci plochého skla a dodavatelé materiálů pro výrobu izolačních dvojskel.

Reklamační lhůty:

Vady zboží je nutné uplatnit v následujících lhůtách:

-          vady zjevné (např. prasklé sklo) - neprodleně při odběru zboží

-          vady ostatní - po zjištění vady ihned reklamovat

Za závadu u dvojskel se nepovažuje:

Výskyt interferencí

U izolačního dvoj skla mohou vzniknout interference ve formě spektrálních barev. Optické interference jsou charakteristickým jevem překrývání dvou nebo více světelných vln při setkání v jednom bodě. Vznikají náhodně a nedají se ovlivnit.

Efekt dvojskel

Izolační dvojsklo má uzavřený objem vzduchu, jehož stav je určen barometrickým tlakem vzduchu. Po zabudování, při změnách teploty, tlaku vzduchu vznikají krátkodobé konkávní nebo konvexní prohnutí jednotlivých tabulí a tím i optická zkreslení. Tento jev je fyzikální zákonitostí všech izolačních jednotek.

Kondenzace na vnějších plochách (rosení)

Tvorba rosy na tabuli izolačního skla směrem do místnosti je určena hodnotou „k", vlhkostí vzduchu a vnitřní a vnější teplotou. Orosení tabulí je podporováno omezenou cirkulací vzduchu, záclonami atd. U izolačního dvojskla s obzvlášť vysokou tepelnou izolací se může krátkodobě tvořit rosa na venkovní straně skla tehdy, když je vnější vlhkost velice vysoká a teplota vzduchuje vyšší, než teplota povrchu tabule.

Smáčivost skel

Smáčivost povrchu vnější strany izolačního skla může být rozdílná, např. kvůli obtisku válců, prstů, etiket, vyhlazovacím prostředkům apod.. Při vlhkém povrchu skla způsobeném rosením, deštěm nebo vodou při čištění, se může rozdílná smáčivost stát viditelnou.

32


Izolační sklo s meziokenními příčkami

Nelze zabránit důsledkům vyplývajícím ze změn délky meziokenních příček způsobených změnou teploty v meziskelní dutině. Viditelné řezy pilou a nepatrné odlupování barvy v oblasti řezu jsou podmíněny výrobou. Odchylky od pravoúhlosti v rozdělených polích je nutno hodnotit při zohlednění výrobních a montážních tolerancí. Při nepříznivých vlivech okolí se mohou občas u příček vyskytnout klapavé zvuky.

Za závadu u kaleného skla se nepovažuje:

Optická deformace

V průběhu procesu tepelného tvrzení je horké sklo v kontaktu s keram. válečky, kde dochází ke zhoršení nerovnosti povrchu k povrchové deformaci, známé jako „ válečková vlna" válečkovou vlnu lze obecně zaznamenat v odrazu. Skla, jejichž tloušťka je větší než 8 mm mohou vykazovat znaky drobných vtisků v povrchu.

Anizotropie

Anizotropie se projevuje rušivými optickými jevy na kaleném skle, které se zvýrazňují při určitých světelných podmínkách a polarizovaném světle. Projevují se jako různé vzory a ornamenty. Tento jev je pro tepelně zpracované sklo fyzikálně podmíněný a charakteristický a nemůže být předmětem reklamace. Vzniká jako dvoj lomný efekt ve skle s rozdílným napětím ve svém průřezu.


33


Povolené odchylky, tolerance rozměrů

Kvalita skla izolačních dvojskel

Odchylky rozměrů:

Maximální odchylka šířky a výšky skel u izolačního dvojskla:

do 2 m délky +/- 2 mm

více než 2 m délky +/- 3 mm

Maximální odchylka celkové tloušťky izolačního dvojskla ve složení: -    dvojsklo ESG, VSG +/- 1,5 mm trojsklo, ornamenty +/- 2 mm

Pro izolační skla platí:

okrajová zóna (20 mm od hrany skla)

hlavní zóna

Povolené vady:

1)   pro okrajovou zónu drážky j sou povoleny

-         venku ležící ploché poškození - mušle, které neovlivňují pevnost skla

-         uvnitř leží ploché poškození - mušle, které neovlivňují pevnost skla škrábance - neomezeně

2)   Hlavní zóna

-     viz. Tabulka povolené vady plochého skla


34


Kvalita meziskelních příček

Odchylky rozměrů

Maximální odchylka rastru polí: do 1 m délky +/- 2 mm nad 1 m délky +/- 3 mm

maximální odchylka křížových a ostatních spojů +/- 1,5 mm

Škráby, skvrny, otřepy, nečistoty

povoleny nerozeznatelné při běžném pohledu ze vzdálenosti 1 m -    u ohýbaných meziskelních příček povolena deformace tvaru profilu příčky + mírné zvlnění profilu - dáno fyzikálními vlastnostmi materiálu

Pruhyb izolačních skel:

U plochy do 1 m2 povolený pruhyb +/- 2 mm na středu dvojskla, při teplotách shodných s výrobními.

U plochy nad 1 m2 povolený pruhyb +/- 3 mm na středu dvojskla, při teplotách shodných s výrobními.

Pruhyb kalených skel:

U kalených skel rozeznáváme dvojí prohnutí celkové a místní.

Celkové prohnutí - 3 mm/bm Místní prohnutí - 0,3 mm/300 bm


35


Povolené vady plochého skla (hodnotí se ze vzdálenosti 1 m při běžném úhlu

rozhledu) dle ČSN EN 572-2, 572-3, 572-5, 572-6.

sklo Float - ČSN EN 572-2

 

Tolerance jmenovité tloušťky

Jmenovitá tloušťka (mm)

Tolerance (mm)

2

+/- 0,2

3

+/- 0,2

4

+/- 0,2

5

+/- 0,2

6

+/- 0,2

8

+/- 0,3

10

+/- 0,3

12

+/- 0,3

15

+/- 0,5

19

+/- 1,0

25

+/- 1,0

Kategorie bodových vad

Kategorie

Rozměry jádra bodových vad (mm)

A B C D

>   0,2 a < 0,5

>   0,5 a < 1,0

>   1,0 a < 3,0

>3,0

Úrovně přejímky pro bodové vady u dělených rozměrů

Kategorie vady

Průměr na 20 m2

Maximálně na každé tabuli

A B C D

jakékoliv množství

3

0,6

0,05

 

POZNÁMKA - slovo

průměr se vztahuje ke

stanovení kumulativního

průměru v posledních 20 t

skla.

jakékoliv množství

2

1

1, ale vady, které vedou

k lomu, nejsou dovoleny

36


Leštěné sklo s drátěnou vložkou ČSN EN 572-3

 

 

Mezní tloušťky

 

Jmenovitá tloušťka (mm)

Mezní hodnoty (mm)

6 10

Minimum

Maximum

6,0 9,1

7,4 10,9

Znázornění typů odchylek drátů

Bodové vady

a)  Sférické a kvazisférické bodové vady vyskytující se ve styku s drátem nebo ve vzdáleností
od drátu < 2 mm.

Jestliže větší rozměr je < 2,0 mm, jsou přijatelné bez omezení.

Jestliže větší rozměr je < 2,0 mm a < 4,0 mm, jsou přijatelné do 0,5 vady na m2. Jsou

nepřijatelné jestliže větší rozměr je > 4,0 mm.

b) Sférické nebo kvazisférické bodové vady nacházející se ve vzdálenosti od drátěné vložky
> 2,0 mm.

Jestliže větší rozměr je < 1,0 mm, jsou přijatelné bez omezení.

Jestliže větší rozměr je > 1,0 mm a < 4,0 mm, jsou přijatelné do 0,5 vady na m2.

Jsou nepřijatelné jestliže větší rozměr je > 4,0 mm.

c)  Podlouhlé bodové vady šířky < 1,0 mm.

Jestliže jejich délka je < 1,0 mm, jsou přijatelné bez omezení.

Jestliže jejich délka je > 1,0 mm a< 5,0 mm, jsou přijatelné, jestliže jejich počet je < 10 na

m2.

Jestliže jejich délka je > 5,0 mm a < 10,0 mm, jsou přijatelné, jestliže jejich počet je < 3 na

m2.

Jestliže jejich délka je > 10,0 mm a< 15,0 mm, jsou přijatelné, jestliže jejich počet je < 2 na

m2.

Jsou nepřijatelné jestliže jejich délka je > 15,0 mm.

d) Podlouhlé bodové vady šířky > 1,0 mm.

Jestliže větší rozměr je < 4,0 mm, jsou přijatelné do 0,5 vady na m2. Jsou nepřijatelné jestliže větší rozměr je > 4,0 mm.

37


Sklo vzorované s drátěnou vložkou ČSN EN 572-6

 

Dovolené odchylky jmenovité tloušťky

Jmenovitá tloušťka (mm)

Tolerance (mm)

6 7 8 9

+/- 0,6

+/- 0,7

+/- 0,8

+7-1,5-1,0

Vady vzoru

Na skle se určí referenční pomůcka, např. přímka nebo přímá hrana, jak je uvedeno na obrázku. Změří se odchylka „y" vzoru od této pomůcky. 


Sklo vzorované CSN EN 572-5

Dovolené odchylky jmenovité tloušťky

Jmenovitá tloušťka (mm)

Tolerance (mm)

3

+/- 0,5

4

+/- 0,5

5

+/- 0,5

6

+/- 0,5

8

+/- 0,8

10

+/- 1,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

38


 

Vady vzoru

Na skle se určí referenční pomůcka, např. přímka nebo přímá hrana, jak je uvedeno na obrázku. Změří se odchylka „y" vzoru od této pomůcky.

Bodové vady

a)  Sférické nebo kvazisférické bodové vady

Jsou přípustné bez omezení, jestliže je jejich větší rozměr < 2,0 mm.

Jestliže je jejich větší rozměr > 2,0 mm a < 5,0 mm, jsou přípustné maximálně 2 vady na

každé ploše 1 m x 1 m.

Naproti tomu nejsou přípustné, jestliže je jejich větší rozměr > 5,0 mm.

b) Podélné bodové vady se šířkou < 2,0 mm.

Jsou přípustné bez omezení, jestliže je jejich délka < 4,0 mm.

Jestliže je jejich délka > 4,0 mm a < 25,0 mm, jsou přípustné za předpokladu, že úhrn jejich

délek je < 100 mm na každé ploše 1 m x 1 m.

Nejsou přípustné, jestliže je jejich délka > 25 mm.

c)  Podélné bodové vady se šířkou > 2,0 mm.

Jestliže je jejich největší rozměr < 8,0 mm, jsou přípustné maximálně 2 vady na každé ploše 1

m x 1 m.

Nejsou přípustné, jestliže je jejich největší rozměr > 8,0 mm.

 

39