Fotovoltaická elektrárna

FOTOVOLTAICKÁ ELEKTRÁRNA na Vaše balkony a ploché střechy

Vyrábíme certifikované hliníkové zábradlí na panelové domy. Toto zábradlí je instalováno z lešení, ze závěsné lávky, z plošiny. Součástí zábradlí je systémové uchycení fotovoltaických panelů z přední strany. Panely jsou instalovány pomocí hliníkových a nerezových kotevních materiálů
a spojek. Panely je možné částečně naklonit.

Panely jsou certifikované pro prodej v EU. Panely jsou v rozsahu 450-550W. Výkon panelů je sveden do vysokovýkonného měniče a následně projen s energetickou soustavou. Třífázový měnič GoodWe s výko-
nem 15kW, dvěma MPPT a WiFi. Dálkové monitorováním přes PC, tablet nebo mobilní telefony.

Vyrobená energie se následně prodává do sítě.

Panely se mohou instalovat i na současné zábradlí. Je potřeba dodat uchycení. Podmínkou instalace a dosažení řádného výkonu je potřeba realizovat montáž na balkonech v celé řadě balkonů, které směřují na sluneční stranu.

Výnos je spočítán na horní patra na 1500 hodin/svit/ročně.
Výkon je ponížen o 10 % na dolní patra domu a 50 %
na první 4 patra domu.

UMÍSTĚNÍ NA ŠTÍTECH DOMŮ

Pokud se pro instalaci fotovoltaiky nehodí střecha, ať už z hlediska statiky nebo z důvodu plánované nástavby, nabízí panelový dům další možnost, kterou je pokrytí štítové fasády. Jde především o stěny orientované na jih, kde nejsou okna nebo jen jedno okno na patro.

Tato instalace se může provést současně se zateplováním fasády. Fotovoltaické panely pak tvoří vnější plášť zateplení s odvětranou mezerou. Jejich nosná konstrukce však musí být důkladně kotvena do panelu, takže v zateplení vzniká tepelný most. Důležité je také zajistit co nejlepší odvětrání zadní strany panelů, protože to je jediný způsob, jak je ochlazovat. Teplota panelů je v tomto případě až o 20 °C vyšší než u volně stojících panelů se stejnou orientací a sklonem, což zhoršuje jejich účinnost. Další nevýhodou je skutečnost, že i při jižní orientaci stěny je energetický zisk svisle umístěné fotovoltaiky zhruba o 30% nižší než při sklonu 35° až 45°. V nižších patrech domu je třeba brát zřetel na stínění sousedními objekty nebo stromy.

ZÁBRADLÍ LODŽIÍ A BALKONŮ
Výhodou tohoto umístění je relativně snadná montáž, nevýhodou je nevhodný sklon (viz výše). Pro zefektivnění výroby elektrické energie se mohou panely naklonit asi na 15°. Dalším omezením je orientace domu, v ČR se nejčastěji setkáme s orientací balkonu na východ a západ. Zde je opět nutno počítat s poklesem produkce o 15 až 20 % proti svislé ploše orientované na jih. Výhodou je dobré ochlazování panelů, ale na zábradlí balkonů a lodžií může vzniknout vyšší riziko poškození panelů uživateli.

Nabízíme výrobu a montáž zábradlí, které bude uzpůsobeno instalaci solárních panelů. V rámci Vaši rekonstrukce – opravy, vyměníme zábradlí, opravíme podlahy, zasklíme lodžii, uděláme servis současných  zasklených lodžií, dodáme nové sušáky na prádlo. To vše z hliníkového materiálu v barvě, které si určíte.

Pak Vám nainstalujeme solární panely na výrobu elektřiny. Zařídíme dotační titul a Vaše investice se vrátí do 3 let. Následně 22 let může Váš dům vydělávat, přibližně  140 tis. Kč ročně.

A to vše při instalaci solárních panelů na pouhých 16 ks balkonů.

Ušetříte teplo při zasklení lodžií, vyměníte zábradlí, které nikdy už nezrezne a začnete po 3 letech vydělávat.

FOTOVOLTAICKÁ ELEKTRÁRNA na Vaši plochou střechu

Solární energie je vynikající energetickou volbou pro panelové domy s rovnou střechou. Instalace solárních panelů Vám nezatíží a nezničí konstrukci střechy a střešního pláště.

Máme vlastní systém uchycení panelů na střechu. Pod panely se instaluje nosný rám, ve tvaru čtverce-obdelníku z hliníkových nosných profilů, který je kotven v rozích skrz střešní plášť do betonových panelů a zatížen betonovým závažím. Mluvíme nyní o 4 kotevních bodech na platformu, která je samonosná. Platforma nezatěžuje konstrukci střechy váhou panelů. Prostupy kotvení jsou ošetřeny navařovacím límcem na stávající krytinu. Konec límce je ošetřen krycí kloboukovou podložkou. Konstrukce je celohliníková včetně uchycení solárních panelů.

Konstrukce je ošetřena proti oxidaci lakováním.

– Podmínkou instalace je projekt, statický výpočet, ekonomická rozvaha
– Následuje dotační titul, realizace.

Při instalaci solárních panelů na plochou střechu je jedním z rozhodnutí, které musíte učinit, zda panely umístit naplocho nebo je naklonit do pravidelnějšího úhlu 25° pomocí naklápěcího montážního zařízení. 

Systémy solárních panelů s plochou střechou jsou z hlediska designu flexibilnější než instalace se šikmou střechou, takže je snazší získat z vašich panelů maximální výkon. Solární panely na šikmých střechách a solární panely umístěné na plocho mají různé konstrukční problémy.

Solární panely můžete nainstalovat na plochou střechu, pokud je vaše střecha v dobrém technickém stavu a v blízkosti nejsou žádné významné překážky, jako jsou domy, které mohou zastínit sluneční svit a snížit váš energetický příjem.

Instalace
Solární panely na šikmých střechách jsou obvykle orientovány na jih, aby maximalizovaly sluneční záření
a vytvářely více energie. Aby bylo možné postavit řádný systém solárních panelů, který generuje optimální elektřinu, je třeba zvážit dva kritické aspekty.

– Úhel sklonu solárního panelu
– Orientace solárních panelů

Výstup
Na ploché střeše můžete své solární panely natočit libovolným směrem a naklonit je do libovolné míry. Protože máte tuto možnost volby, můžete maximalizovat svůj energetický příjem.

Usazování nečistot
Dešťová voda smývá nečistoty, proto je důležité, aby byly panely nakloněné. Bez této samočisticí schop-nosti zůstanou nečistoty na solárním panelu, což sníží jeho účinnost.

Čištění
Způsoby čištění:
1. Čištění solárních panelů vodou a mýdlem
2. Najmutí úklidové firmy 1x ročně

Otázky a odpovědi

Otázky:

Chtěl bych Vás poprosit o technické specifikace vč. způsobu kotvení FVE do zábradelní KCE, případně foto z realizací a způsob ochrany uživatelů před stejnosměrným napětí (respektive, jaké to může nést omezení pro nájemníky – květiny na zábradlích, sušáky a pod) a způsob stringování a zapojení do střídačů. Panelové domy jsou nájemní a každá bytová jednotka má fakturační elektroměr, v rámci rekonstrukce zvažujeme zřízení jednoho fakturačního elektroměru (buď 1 pro každý objekt a nebo 1 pro všech 5 objektů – ověřujeme u PRE) a osazení bytů podružnými elektroměry pro účtování. Zároveň uvažujeme o možnosti osadit FVE na střechy objektů. Je možné propojit FVE na balkonech v rámci jedné fasády a vyvést string na střechu, kde by bylo možné buď přímo na střeše a nebo ve strojovně výtahu osadit střídače?

Odpovědi:

– květináče nad FVE nepřináší omezení, pokud tam na ně ovšem bude místo. Spíše tu je riziko pádu květináče a poškození FV panelu.

– venkovní sušáky být mohou, ale visící oblečení bude zastiňovat FV panely, tudíž snižovat výkon elektrárny.

– ochrana proti SS napětí je v ochranném vodiči (žlutozelený), kterým propojíme veškerou konstrukci i rámy FV panelů. V případě průrazu izolace tak dojde ke zkratové smyčce a vypnutím jističe dojde k automatickému odpojení dané větve. Ochranný vodič pak odvede napětí do země.

– zapojení do střídačů provedeme dle plánovaného výkonu FVE nebo podle počtu balkonů, na které budou osazovány FV panely. Do série zapojíme od 10 panelů. Viz. obrázek typy střídačů. Na fasádu nainstalujeme podél balkonů svislou lištu, kterou propojíme FV panely mezi patry. Koncové kabely lze vyvést buď do suterénu nebo do zmíněné výtahové strojovny. Pokud je ovšem dostatečně velká. Střídače bychom raději viděli v místnosti. Nicméně existují i venkovní střídače.

– Technické specifikace se odlišují od velikosti FVE a od velikosti balkonů, které pak určují velikost FV panelů.