FOTOVOLTAICKÁ ELEKTRÁRNA na Vaše balkony

Vyrábíme certifikované hliníkové zábradlí na panelové domy. Toto zábradlí je instalováno z lešení, ze závěsné lávky, z plošiny. Součástí zábradlí je systémové uchycení fotovoltaických panelů z přední strany. Panely jsou instalovány pomocí hliníkových a nerezových kotevních materiálů
a spojek. Panely je možné částečně naklonit.

Panely jsou certifikované pro prodej v EU. Panely jsou v rozsahu 450-550W. Výkon panelů je sveden do vysokovýkonného měniče a následně projen s energetickou soustavou. Třífázový měnič GoodWe s výko-
nem 15kW, dvěma MPPT a WiFi. Dálkové monitorováním přes PC, tablet nebo mobilní telefony.

Vyrobená energie se následně prodává do sítě.

Panely se mohou instalovat i na současné zábradlí. Je potřeba dodat uchycení. Podmínkou instalace a dosažení řádného výkonu je potřeba realizovat montáž na balkonech v celé řadě balkonů, které směřují na sluneční stranu.

Výnos je spočítán na horní patra na 1500 hodin/svit/ročně.
Výkon je ponížen o 10 % na dolní patra domu a 50 %
na první 4 patra domu.

UMÍSTĚNÍ NA ŠTÍTECH DOMŮ

Pokud se pro instalaci fotovoltaiky nehodí střecha, ať už z hlediska statiky nebo z důvodu plánované nástavby, nabízí panelový dům další možnost, kterou je pokrytí štítové fasády. Jde především o stěny orientované na jih, kde nejsou okna nebo jen jedno okno na patro.

Tato instalace se může provést současně se zateplováním fasády. Fotovoltaické panely pak tvoří vnější plášť zateplení s odvětranou mezerou. Jejich nosná konstrukce však musí být důkladně kotvena do panelu, takže v zateplení vzniká tepelný most. Důležité je také zajistit co nejlepší odvětrání zadní strany panelů, protože to je jediný způsob, jak je ochlazovat. Teplota panelů je v tomto případě až o 20 °C vyšší než u volně stojících panelů se stejnou orientací a sklonem, což zhoršuje jejich účinnost. Další nevýhodou je skutečnost, že i při jižní orientaci stěny je energetický zisk svisle umístěné fotovoltaiky zhruba o 30% nižší než při sklonu 35° až 45°. V nižších patrech domu je třeba brát zřetel na stínění sousedními objekty nebo stromy.

ZÁBRADLÍ LODŽIÍ A BALKONŮ
Výhodou tohoto umístění je relativně snadná montáž, nevýhodou je nevhodný sklon (viz výše). Pro zefektivnění výroby elektrické energie se mohou panely naklonit asi na 15°. Dalším omezením je orientace domu, v ČR se nejčastěji setkáme s orientací balkonu na východ a západ. Zde je opět nutno počítat s poklesem produkce o 15 až 20 % proti svislé ploše orientované na jih. Výhodou je dobré ochlazování panelů, ale na zábradlí balkonů a lodžií může vzniknout vyšší riziko poškození panelů uživateli.

Nabízíme výrobu a montáž zábradlí, které bude uzpůsobeno instalaci solárních panelů. V rámci Vaši rekonstrukce – opravy, vyměníme zábradlí, opravíme podlahy, zasklíme lodžii, uděláme servis současných  zasklených lodžií, dodáme nové sušáky na prádlo. To vše z hliníkového materiálu v barvě, které si určíte.

Pak Vám nainstalujeme solární panely na výrobu elektřiny. Zařídíme dotační titul a Vaše investice se vrátí do 3 let. Následně 22 let může Váš dům vydělávat, přibližně  140 tis. Kč ročně.

A to vše při instalaci solárních panelů na pouhých 16 ks balkonů.

Ušetříte teplo při zasklení lodžií, vyměníte zábradlí, které nikdy už nezrezne a začnete po 3 letech vydělávat.