Otázky:

Chtěl bych Vás poprosit o technické specifikace vč. způsobu kotvení FVE do zábradelní KCE, případně foto z realizací a způsob ochrany uživatelů před stejnosměrným napětí (respektive, jaké to může nést omezení pro nájemníky – květiny na zábradlích, sušáky a pod) a způsob stringování a zapojení do střídačů. Panelové domy jsou nájemní a každá bytová jednotka má fakturační elektroměr, v rámci rekonstrukce zvažujeme zřízení jednoho fakturačního elektroměru (buď 1 pro každý objekt a nebo 1 pro všech 5 objektů – ověřujeme u PRE) a osazení bytů podružnými elektroměry pro účtování. Zároveň uvažujeme o možnosti osadit FVE na střechy objektů. Je možné propojit FVE na balkonech v rámci jedné fasády a vyvést string na střechu, kde by bylo možné buď přímo na střeše a nebo ve strojovně výtahu osadit střídače?

Odpovědi:

– květináče nad FVE nepřináší omezení, pokud tam na ně ovšem bude místo. Spíše tu je riziko pádu květináče a poškození FV panelu.

– venkovní sušáky být mohou, ale visící oblečení bude zastiňovat FV panely, tudíž snižovat výkon elektrárny.

– ochrana proti SS napětí je v ochranném vodiči (žlutozelený), kterým propojíme veškerou konstrukci i rámy FV panelů. V případě průrazu izolace tak dojde ke zkratové smyčce a vypnutím jističe dojde k automatickému odpojení dané větve. Ochranný vodič pak odvede napětí do země.

– zapojení do střídačů provedeme dle plánovaného výkonu FVE nebo podle počtu balkonů, na které budou osazovány FV panely. Do série zapojíme od 10 panelů. Viz. obrázek typy střídačů. Na fasádu nainstalujeme podél balkonů svislou lištu, kterou propojíme FV panely mezi patry. Koncové kabely lze vyvést buď do suterénu nebo do zmíněné výtahové strojovny. Pokud je ovšem dostatečně velká. Střídače bychom raději viděli v místnosti. Nicméně existují i venkovní střídače.

– Technické specifikace se odlišují od velikosti FVE a od velikosti balkonů, které pak určují velikost FV panelů.